Tour di fabbrica

Workshop di dialisi di emodialisi

Atelier di iniettore di siringa

DSC05035

Atelier di iniettore di siringa

Atelier d'infusion et de transfusion

Atelier di cateteri indwelling

Atelier di maschere à gettà